Pagina web oficială a Municipiului Codlea

Proiect SMIS 2014+: 138433

Titlul proiectului: „Creștem în România!”
Contract POCU/784/6/24/138433
cod SMIS 2014+: 138433
FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 - Educație și competențe

Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural;
Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic, apel de proiecte POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3