Pagina web oficială a Municipiului Codlea

ANUNȚURI DE PUBLICITATE

Operatorii economici interesati pot depune ofertele pana in data de 29.11.2023 ora 15:00. Ofertele depuse vor respecta in totalitate cerintele din documentatia de atribuire. Solicitarile de clarificari se vor transmite pe adrea de email adina.bouaru@municipiulcodlea.ro.