Pagina web oficială a Municipiului Codlea

ANUNȚURI DE PUBLICITATE

Operatorii economici interesati pot depune ofertele pana in data de 31.05.2024, ora 12:00. Ofertele depuse vor respecta in totalitate cerintele din caietul de sarcini. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea totala a contractului fara TVA. Garantyia acordata lucrarilor este de 6 luni de la semnarea PV de receptie. Solicitarile de clarificari si ofertele se vor transmite pe adrea de email adina.bouaru@municipiulcodlea.ro. Criteriul de atribuire : pret mediu ponderat cel mai mic
Operatorii economici interesati pot depune ofertele pana in data de 27.05.2024, ora 12:00. Ofertele depuse vor respecta in totalitate cerintele din nota conceptuala. Termenul de prestare este de 3 luni de la data semnarii contractului si constituirea garantiei de buna executie. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea totala a contractului fara TVA. Studiul de Fezabilitate se va intocmi cu respectarea in totalitate a prevederilor HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Plata avizelor solicitate prin CU revine in totalitate prestatorului. Solicitarile de clarificari si ofertele se vor transmite pe adrea de email adina.bouaru@municipiulcodlea.ro.
Operatorii economici interesati pot depune ofertele pana in data de 29.11.2023 ora 15:00. Ofertele depuse vor respecta in totalitate cerintele din documentatia de atribuire. Solicitarile de clarificari se vor transmite pe adrea de email adina.bouaru@municipiulcodlea.ro.