Pagina web oficială a Municipiului Codlea

Radieri Vehicule

Imprimare Email

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.15.

1. Cererea solicitantului – formular tip

2. Actul de identitate al solicitantului, astfel:

  1. Persoane fizice: buletin/cartea de identitate : in original si in copie
  2. Persoane fizice autorizate: buletin/carte de identitate : in original si in copie
  3. Persoane juridice: delegație din partea societății si originalul si copia actului de identitate al delegatului

3. Pentru persoane fizice: procura autentificata la notar, daca se prezinta o alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situație, împuternicitul va trebui sa aibă la el buletin/carte de identitate : in original si in copie.

4. Actul de proprietate asupra vehiculului: original si copie

5. Certificatul de înregistrare: originalul se depune la administrația locala

6. Cartea de identitate a vehiculului – original si copie

7. Plăcutele cu numărul de înmatriculare: se depun la administrația locala

8. Documente care atesta faptul ca a intervenit una din situațiile care necesita radierea: vânzare, adeverință REMAT, etc. .